Άμεση αναπλήρωση εκπαιδευτικού στο 53ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
Θάνος Πλεύρης
Βουλευτής Ά Αθηνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Άμεση αναπλήρωση εκπαιδευτικού στο 53ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.

Σας αποστέλλουμε την Αναφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 53ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, σχετικώς με το μείζον θέμα το οποίο έχει προκύψει αναφορικά με την αναπλήρωση εκπαιδευτικού στο συγκεκριμένου σχολείο.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος παρακαλώ όπως εξετάσετε ουσιαστικά την συγκεκριμένη Αναφορά.

Αθήνα 20. 11.2014
Ο αναφέρων Βουλευτής

Αθανάσιος Κ. Πλεύρης , Βουλευτής Α’ Αθηνών

TWITTER

Twitter feed is not available at the moment.

Pin It on Pinterest

Share This