Έννομες συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος – Εγκεκριμένοι Οργανισμοί θεραπείας
Θάνος Πλεύρης
Βουλευτής Ά Αθηνων

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Έννομες συνέπειες της ολοκλήρωσης θεραπευτικού προγράμματος – Εγκεκριμένοι Οργανισμοί θεραπείας.

Σύμφωνα με τα άρθρα 30-35 του Ν. 4139/2013 «περί ναρκωτικών», η παρακολούθηση προγραμμάτων των οργανισμών – φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 51 του ιδίου Νόμου, συνεπάγεται επιεικέστερη ποινική μεταχείριση, όπως λ.χ. αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Το άρθρο 51 του Ν. 4139/2013 αναφέρει ως εγκεκριμένους οργανισμούς – φορείς : 1) τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), 2) το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), 3) το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ψ.Ν.Α.) και 4) το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.), δε συμπεριλαμβάνει όμως άλλα εγκεκριμένα προγράμματα όπως π.χ. το Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελαιώνα Θηβών το οποίο μάλιστα ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων χαρακτηρισμένο μάλιστα ως πρότυπο.

Ερωτάσθε,

Υπάρχει η δυνατότητα, όσοι παρακολουθούν αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα προγράμματα, πλην των αναφερομένων στο άρθρο 51 του Ν. 4139/2013, να τύχουν της ευνοϊκής ποινικής μεταχείρισης που προβλέπονται στα άρθρα 30 έως 35 του ιδίου Νόμου;

Αθήνα 27.11.2014
Ο ερωτών Βουλευτής

Αθανάσιος Κ. Πλεύρης
Βουλευτής Α’ Αθηνών

Εν αναμονή της απάντησης από τον Υπουργό

TWITTER

Twitter feed is not available at the moment.

Pin It on Pinterest

Share This