Θέμα: Στο έλεος η πλατεία Μερκούρη στα Άνω Πετράλωνα
Θάνος Πλεύρης
Βουλευτής Ά Αθηνων

Αθήνα, 18 Μάίου 2021

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: Στο έλεος η πλατεία Μερκούρη στα Άνω Πετράλωνα

Παρά τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει για την αντι ετώπιση του φαινο ένου της αθρόας συνάθροισης ατό ων σε διάφορες πλατείες της Αθήνας όπου καθη ερινά η κατάσταση βελτιώνεται, παρα ένουν ακό η ση εία όπου εκδηλώνονται παραβατικές συ περιφορές.

Συγκεκρι ένα, σύ φωνα ε καταγγελίες των κατοίκων της πλατείας Μερκούρη στα Άνω Πετράλωνα, η κατάσταση στη συγκεκρι ένη πλατεία έχει γίνει αφόρητη για την καθη ερινότητα των κατοίκων της. Κάθε βράδυ έως τα ξη ερώ ατα γίνεται αθρόα συγκέντρωση ατό ων, τα οποία κάνουν πάρτυ ε δυνατή ουσική και αλκοόλ. Πέρα από αυτό, οι κάτοικοι καταγγέλλουν συναθροίσεις διαφόρων υποτιθέ ενων συλλογικοτήτων ε εγάφωνα και ντουντούκες οι οποίες δεν έχουν πάρει την απαιτού ενη άδεια για συγκεντρώσεις από τις αρ όδιες αρχές.

Ερωτάσθε:

Η πλατεία Μερκούρη έχει συ περιληφθεί στο σχέδιο δράσης που ίσχυσε και στις άλλες πλατείες που υπήρχε αθρόα συγκέντρωση ατό ων και αν όχι σε τι ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για την ο αλή αποκατάσταση της καθη ερινότητας των κατοίκων της;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θάνος Πλεύρης Βουλευτής Α’ Αθηνών

TWITTER

[custom-twitter-feeds]

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ...

Pin It on Pinterest

Share This