ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

 

Πιστός στις Αρχές και Αξίες του Έθνους, της Ελευθερίας, της Αξιοκρατίας και
της Ανταγωνιστικότητας.

\
ΕΘΝΙΚΑ

«Καμία διαπραγμάτευση για τα Εθνικά μας Δίκαια, στήριξη της
Εθνικής και Θρησκευτικής μας ταυτότητας.»

\
Δικαιοσυνη

«Αυστηροποίηση ποινών και πραγματική έκτιση.»

\
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

«Δε μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών χωρίς
ισχυρή Αστυνομία.»

\
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

«Σκληρή μεταναστευτική πολιτική.»

\
ΥΓΕΙΑ

«Ισχυρό σύστημα υγείας, σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.»

\
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας και καταπολέμηση της φτώχειας.»

\
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

«Ενίσχυση των επενδύσεων για τη δημιουργία πολλών και
καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.»

\
ΠΑΙΔΕΙΑ

«Ίση πρόσβαση των πολιτών στην εκπαίδευση και δημιουργία
ανταγωνιστικών δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων.»

\
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

«Όλοι οι Έλληνες είμαστε ίσοι απέναντι στον Νόμο και στο δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.»

\
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

«Όταν αποποιείσαι την ατομική ευθύνη είναι βέβαιο ότι
λειτουργείς ως βαρίδι στην κοινωνική ευημερία.»

Pin It on Pinterest