ΘΑΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Βουλή των Ελλήνων – 8/6/21

Βουλή των Ελλήνων – 8/6/21

Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 Θέμα: «Κύρωση της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (ΑΞ 87) και ειδικότερες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ...

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Pin It on Pinterest